Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

Zajęcia „Małego Szefa Kuchni”

 

Zajęcia „Małego Szefa Kuchni”

 

Program autorski zajęć kulinarnych w przedszkolu

                                                                                     Autor: mgr Jolanta Pajor

Czas realizacji: rok szkolny 2023/2024

                                                                                       

I - WSTĘP

           Program wychodzi naprzeciw zainteresowaniom dzieci. Jego celem jest rozwijanie aktywności, samodzielności dzieci oraz ich świadomości nt zdrowego odżywiania się. Przedszkolak w toku planowanych przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych samodzielnie może szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Do realizacji tego celu posłużyć mogą zajęcia kulinarne w przedszkolu, które są jednym ze sposobów rozwijania praktycznego działania dziecka. Dziecko zyskuje tutaj okazję do samodzielnego działania, sprawdzenia się w nowych sytuacjach. Poza tym wzrastać będzie jego świadomość prozdrowotna oraz wdrażany będzie od najmłodszych lat do właściwych nawyków żywieniowych.

Praca w kuchni, przyrządzanie nawet najprostszych potraw sprawia najmłodszym wiele przyjemności i może być dla nich dobrą zabawą. Dla dzieci jest to pełna niespodzianek podróż w różne zakątki świata – podróż, podczas której poznają nieznane dla nich smaki i potrawy. Każde dziecko będzie miało okazję własnoręcznie przyrządzać potrawy, a następnie je degustować. Dzieci poznają tajniki kuchni oraz nauczą się zasad dobrych obyczajów przy stole.

II – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W Publicznym Przedszkolu w Tymowej będzie realizowany z grupą 3-latków.

Został opracowany nie tylko po to, aby rozwinąć zainteresowania kulinarne dzieci, ale także w sowim programie zajęć zawiera zagadnienia z zakresu higieny, organizacji pracy w kuchni, zdrowego odżywiania i prawidłowej diety. Treści ujęte w programie są zgodne z podstawą programową dla wychowania przedszkolnego i służą realizacji wybranych jej obszarów np. edukacji prozdrowotnej. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu.

Przepisy wykorzystywane do zajęć Małego Szefa Kuchni, pochodzą z ogólnodostępnych książek kucharskich oraz własnych przepisów. Do potrzeb lokalowych przedszkola i liczności grupy muszą zostać niekiedy modyfikowane i zmieniane. Potrawy przygotowywane na zajęciach to w większości łatwe i zdrowe smakołyki, np. sałatki owocowe, sałatki/kanapki warzywne, koktajle owocowe. Nie zabraknie również gratki dla łasuchów: różnych zdrowych deserów. Przepisy dobrane zostały do tematyki zajęć omawianej w przedszkolu i bezpośrednio do niej nawiązują, np. owocowy jeżyk – jesień w sadzie i ogrodzie, Pierniczki – Boże Narodzenie, itp.).

Program umożliwia dzieciom zdobycie pierwszych doświadczeń kulinarnych. Dzieci mają możliwość nauczenia się zasad zdrowego odżywiania zgodnej z Nową Piramidą Żywieniową. Dostosowanie programu do poziomu dzieci, zapewnia jej uczestnikom możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń kulinarnych i zainteresowanie dalszym pogłębianiem wiedzy kulinarnej.

III – CELE PROGRAMU

Cele ogólne

 • Rozwijanie aktywności i samodzielności dzieci
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia
 • Kształtowanie umiejętności przyrządzania posiłków z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny
 • Poznawanie tradycyjnych potraw, pochodzących z kuchni różnych narodów
 • Nabywanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni oraz poznanie jego wszechstronnego zastosowania
 • Poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu
 • Zdobywanie umiejętności przyrządzania prostych przekąsek, przygotowywania sałatek i surówek, pieczenia ciasteczek
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z książek kucharskich
 • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy i przedszkola
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy
 • Czerpanie korzyści i radości podczas bezpośredniej działalności

Cele szczegółowe

Dziecko 3-4 letnie potrafi:

 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach kulinarnych
 • Korzysta z wiedzy starszych kolegów
 • W miarę własnych możliwości aktywnie współdziała w grupie w czasie zajęć kulinarnych
 • Wie, jak wyglądają i do czego służą poznane naczynia i przybory kuchenne
 • Wie, z jakich państw pochodzą przyrządzane na zajęciach potrawy
 • Wie, do czego służy książka kucharska
 • Wzbogaca swoje słownictwo o nazwy surowców spożywczych, nazwy czynności wykonywanych w kuchni
 • Wypowiada się nt podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków
 • Posługuje się prostymi narzędziami (nóż, widelec, łyżka, foremki do ciasteczek)
 • Przestrzega ustalonych zasad w warsztatach

Dziecko 5 – 6 letnie potrafi:

 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach kulinarnych
 • Cierpliwie czeka na swój udział w zajęciach
 • Przestrzega ustalonych na zajęciach zasad
 • Wie, jak wyglądają i do czego służą poznane naczynia i przybory kuchenne
 • Wie, z jakich państw pochodzą przyrządzane potrawy; potrafi wymienić ich nazwy
 • Potrafi korzystać z książki kucharskiej
 • Wzbogaca swoje słownictwo o nazwy surowców spożywczych, nazwy czynności wykonywanych w kuchni, nazwy jednostek wagi i objętości,
 • Zna i potrafi wymienić podstawy racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków
 • Posługuje się prostymi narzędziami (nóż, widelec, łyżka, foremki do ciasteczek)
 • Poprawnie nazywa urządzenia techniczne stosowane w kuchni

IV PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Osiągnięcie zamierzonych celów jest uwarunkowane właściwym doborem treści i ich dopasowaniem do wieku i możliwości dzieci. Niezmiernie ważną kwestią pozostaje sama organizacja zajęć oraz odpowiedni dobór treści, form, metod i środków dydaktycznych. Nauczyciel powinien pełnić rolę inicjatora sytuacji dydaktycznych, rozbudzać zainteresowanie wychowanków, ukierunkować przebieg ich działania. Takie postępowanie sprzyjać będzie aktywności dziecka podczas zajęć, pozwoli na rozbudowanie zainteresowania tajnikami sztuki kulinarnej oraz będzie dla dzieci okazją do kształtowania zdrowych nawyków żywnościowych.

 

Stosowane metody:

 • metody aktywizujące (burza mózgów, łamigłówki, zagadki)
 • metody oparte na obserwacji (obserwacja i pokaz)
 • metody oparte na słowie (pogadanka, dyskusja, opis)
 • praktyczne działanie (samodzielne działanie dziecka, praktyczne działanie w zespołach, degustacja).

Stosowane formy pracy

 • praca z całą grupą
 • praca w małych zespołach
 • praca indywidualna

 

Środki dydaktyczne

 • Niezbędne do przeprowadzenia zajęć kulinarnych będą przybory i urządzenia kuchenne (tarki, nożyki, deseczki, łyżki, widelce, talerzyki, miski),
 • Przepisy i wskazówki znajdujące się w książkach kucharskich oraz własne przepisy autorskie.

V- TREŚCI PROGRAMOWE

ZADANIE
CELE

ZAMIERZONE OŚIĄGNIĘCIA

1.Spotkanie z rodzicami

-zapoznanie z programem i jego celami,

-omówienie zasad współpracy podczas realizacji,

Rodzice zostali zapoznani z programem i celami programu kulinarnego

2.Kontrakt grupy – czyli jak zachowujemy się w kuchni

-omówienie zasad i reguł podczas zajęć kulinarnych

-omówienie tematyki zajęć kulinarnych

- spisanie kontraktu grupowego

- podpisanie kontraktu – przyklejenie własnoręcznie pokolorowanego znaczka

-wie, jak zachować się podczas zajęć kulinarnych

-          uczestniczy w podpisaniu kontraktu

-          koloruje i przykleja na spisany kontrakt grupowy wykonany znaczek

-          wykonany znaczek

3. Owocowe jeżyki

 

 

- wdrażanie do nabywania zdrowych nawyków żywieniowych

- wykonywanie owocowych jeżyków

- wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych

 • myje i obiera owoce ze skórki, kroi je,
 • nakłuwa owoce na wykałaczki
 • wie że przed spożyciem owoców należy je umyć i obrać

4. Ciasto z owocami sadu

- nabywanie wiedzy na temat wpływu owoców na nasz organizm

- doskonalenie umiejętności posługiwania się podstawowymi przyrządami kuchennymi

 

- wie, jaki wpływ ma spożywanie owoców na nasz organizm

- doskonali umiejętność posługiwania się przyborami kuchennymi (plastikowy nóż),

- wie że przed spożyciem owoców należy je umyć i obrać

 

5. Bakaliowe kulki mocy

- wdrażanie do nabywania zdrowych nawyków żywieniowych

- zwiększanie wiedzy na temat witamin występujących w poznanych owocach, bakaliach, orzechach

- wykonanie kulek mocy

 

- doskonali umiejętność posługiwania się przyborami kuchennymi (plastikowy nóż, łyżka)

- wie, jakie witaminy mają poznane owoce

- doskonali sprawność manualną

6. Pieczenie i dekorowanie pierniczków

-poznanie sposobu powstawania pierniczków

- nabywanie umiejętności posługiwania się foremkami do wykrawania ciastek

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pieczenia ciasteczek

 • zna etapy powstawania pierniczków
 • sprawnie posługuje się foremkami do wykrawania ciastek
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykrawania a następnie pieczenia ciasteczek

 

7. Sałatka jarzynowa

-poznanie etapów powstawania sałatki jarzynowej

- powiększanie wiedzy na temat zawartości witamin w poznanych warzywach

- doskonalenie umiejętności krojenia

-uczestniczy w kolejnych etapach powstawania sałatki

- wie, jakie witaminy zawierają poznane warzywa

- podejmuje pierwsze próby samodzielnego krojenia ugotowanych warzyw

 

8. Faworki i różyczki

-poznanie tradycji związanych z obchodami Tłustego Czwartku

- poznanie etapów powstawania ciasta na faworki i róże

- czynnie uczestniczy w wykonaniu faworków i róż

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami kuchennymi

- doskonali sprawność manualną poprzez przeplatanie faworków

9. Zdrowe bajkowe kanapki

- uczestniczenie w poszczególnych etapach wykonywania kanapek

- powiększanie wiedzy na temat zawartości witamin w warzywach

- doskonalenie umiejętności krojenia

-wie, jak powstają kanapki

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem plastikowym

 

 

10. Tęczowe deserki

- nabywanie umiejętności wykonywania deserów

- nabywanie umiejętności dekorowania deseru

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem plastikowym

- zna, poszczególne etapy powstawania deseru

-doskonali inwencje twórczą

11. Koktajl owocowy -warzywny

- uczestniczenie w poszczególnych etapach wykonywania koktajlu owocowego

- wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych

- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi podczas wykonywania koktajlu

- wie, jak powstaje koktajl

- wie jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi

 

 

12. Pyszne lody dla ochłody

- poznanie sposobu powstawania lodów sorbetowych

- nabywanie umiejętności dekorowania powstałego deseru owocami

- zna etapy powstawania lodów

- dekoruje deser według własnej inwencji dostępnymi owocami

 

VI   EWALUACJA

Podczas zajęć każdy z wychowanków będzie miał okazję degustować potrawy, wypowiadać się na temat ich smaku, zapachu i wyglądu. Ewaluacja programu pozwoli na ocenę stopnia realizacji założonych działań, skuteczności form i metod pracy oraz dostarczy informacji nt przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci. Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco poprzez odnotowanie opanowanych umiejętności dzieci.

 

2024  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.