Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

ZMIANY W STATUCIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W TYMOWEJ

Uchwała Nr 10/2011/12

Rady Pedagogicznej
Publicznego Przedszkola w Tymowej z dnia 29.11.2011r.

W sprawie: zmian w statucie

1. Działając na podstawie uchwały Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r.

 

§1

W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:
1. § 10 ust.2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) Za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej ustala się opłaty godzinowe w następujących wysokościach:
a) 3.30zł za szóstą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu'
b) 2.90zł za szóstą i siódmą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,
c) 1.70zł za szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu”.

2. § 10 ust.2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o faktyczną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej”.

3. W § 10 ust.2 skreśla się pkt 8.

§2

1. Określona w & 1 stawka odpłatności będzie waloryzowana w okresach
rocznych, w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni
rok.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od dnia 01 marca
2012 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.01.2012r. 


Dyrektor Przedszkola
mgr Maria Mendel

 

2019  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.