Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Tymowej na rok szkolny 2013/2014

„Tęczowa matematyka"

Zadania :
1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej.
2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej świata roślin i zwierząt.
Cele:
1. Stwarzanie warunków do rozwoju pojęć matematycznych.
2. Poznanie różnorodności flory i fauny.
Cele szczegółowe:

  • Przybliżenie wiedzy z zakresu pojęć matematycznych
  • Wykorzystanie zdobytych umiejętności matematycznych w praktyce
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
  • Rozumienie konieczności poszanowania przyrody

1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy.

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Uzupełnianie zbiorów biblioteki o nowe pozycje dotyczące edukacji matematycznej.

Dyrektor

Cały rok

2.

Wyeksponowanie w sali kącików z zakresu aktualnej tematyki.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Pogłębienie wiedzy merytorycznej nauczycieli poprzez zorganizowanie spotkania Rady Pedagogicznej na temat „Tworzenia warunków i sytuacji sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego”.

Renata Lis

Październik

4.

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez koordynatora UM w Czchowie i propozycje ofert edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Umieszczenie na stronie internetowej artykułu dotyczącego dziecięcej matematyki.

Dyrektor

Renata Lis

Listopad

6.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców z zakresu matematyki.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Praca z wychowankiem

1.

Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość własnego ciała.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Stwarzanie sytuacji do układania zadań matematycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego .

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Organizowanie zajęć plastyczno-technicznych, których wyjściem do działań jest symbol graficzny- figura geometryczna.

Wszyscy nauczyciele

Dowolny termin

 2. Dostarczanie wiedzy dotyczącej świata roślin i zwierząt.

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Poszukiwanie nowych ciekawych metod form pracy przybliżających przyrodę

Wszyscy

Cały rok

2.

Wzajemna pomoc, wymiana pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, literatury fachowej.

Wszyscy

Cały rok

3.

Udział w warsztatach związanych z przyrodą.

Wszyscy

Cały rok

4

Rada szkoleniowa „Przedszkolak przyjacielem przyrody”.

M. Kozdrój

Styczeń-luty

 Praca z wychowankiem

1.

Udział w akcji sprzątania świata.

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

2.

Poznanie świata metodą projektu

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

3.

Zbieranie, suszenie i przechowywanie nasion i owoców przeznaczonych na pokarm dla ptaków w zimie.

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień-październik

4.

Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywanie obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Między grupowy konkurs „Jesienny kącik przyrody”.

Dyrektor

Październik

6.

Konkurs fotograficzny związany z projektami realizowanymi w poszczególnych grupach.

Wszyscy

Październik-listopad

7.

Konkurs recytatorski „Przyroda wokół nas”.

Wszyscy

Kwiecień-maj

8.

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego.

Wszyscy

Maj-czerwiec

 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Organizowanie zebrań ogólnych i zajęć otwartych.

Dyrektor

Cały rok

2.

Prezentowanie osiągnięć dzieci w kącikach dla rodziców, w lokalnej prasie, stronie internetowej.

Wszyscy

Cały rok

3.

Pomoc i udział w organizowanych uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, podsumowaniu projektów.

Wszyscy

Cały rok

4.

Zorganizowanie konkursu na wykonanie pomocy dydaktycznej do nauki matematyki.

Danuta Wiśniewska

Luty-marzec

5.

„Jesienne cyferki” – konkurs. Ozdabianie cyfry jesiennymi darami natury.

Renata Lis

M. Kozdrój

Październik-listopad

6.

„Mozaikowa pisanka”- ozdabianie pisanek figurami geometrycznymi.

U. Bukowiec

Marzec-kwiecień

7.

Kontynuowanie współpracy z komisariatem Policji, z ZS w Tymowej, Biblioteką , Nadleśnictwem , Strażą Pożarną , MOKSIR , Ośrodek Zdrowia.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8.

Zapoznanie z programem wstępnej adaptacji.

Nauczyciele grup 3 i 4 – latków.

sierpień

9.

Zachęcanie do korzystania z rozmów i konsultacji indywidualnej

Wszyscy

Cały rok

10.

Zaproszenie rodziców do wzięcia udziału w akcji „Sprzątania świata”, „Święto Ziemi”

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień , kwiecień

11.

Ognisko integracyjne połączone z pieczeniem ziemniaka.

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na rok szkolny 2013/2014 pozytywnie

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr9/2012/2013 z dnia 28.08.2013

 

 

2019  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.