Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Tymowej na rok szkolny

2012/2013

Podróżujemy po Polsce i krajach Unii Europejskiej”

Zadania:

  1. Dziedzictwo polskie bogactwem każdego Polaka i wartością wnoszoną do UE.

  2. Tworzenie warunków pozwalających rozwijać ekspresję muzyczną i taneczną poprzez stosowanie aktywnych metod.

Cele:

- rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej;

- wyzwalanie ekspresji muzycznej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

 

Cele szczegółowe:

- budzenie poczucia identyfikacji ze swoją miejscowością – „Jestem mieszkańcem swojej miejscowości, swojego kraju”;

- zachęcanie do poznawania życia innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia;

- rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych;

- stwarzanie sytuacji rozwijających wyobraźnię muzyczną.

  1. Dziedzictwo polskie bogactwem każdego Polaka i wartością wnoszoną do UE

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy realizacji

1.

Zgromadzenie literatury przybliżającej tradycję i kulturę Polski i wybranych krajów UE

wszyscy nauczyciele

cały rok

2.

Zorganizowanie w salach kącików związanych z aktualną tematyką

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Przygotowanie szkoleniowej Rady Pedagogicznej na temat „Sposoby przybliżania dzieciom przedszkolnym podstawowych informacji o życiu ludzi w innych krajach UE”

Magdalena Kozdrój

Październik

 

 

4.

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez koordynatora UM w Czchowie i propozycje ofert edukacyjnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

5.

Wzajemna wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, literatury i scenariuszy zajęć

wszyscy nauczyciele

cały rok

6.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

wszyscy nauczyciele

cały rok

7.

Umieszczenie na gazetce dla rodziców: wierszy, piosenek, oraz artykułów dotyczących regionu, Polski i UE

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

1.

Poznanie własnej miejscowości, miejsc charakterystycznych poprzez spacery i wycieczki.

wszyscy nauczyciele

cały rok

2.

Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moja miejscowość”

Renata Lis

Listopad

3.

Wyjazd do Czchowa – zwiedzanie Baszty, wystawy archeologicznej, pomników, kościołów oraz do Krakowa – zwiedzanie zabytkowej części miasta

Dyrektor

Październik

Kwiecień/ maj

4.

„Legendy polskie” – inspiracją do zapoznania z symbolami narodowymi i historią Polski

wszyscy nauczyciele

cały rok

5.

Konkurs recytatorski „Moja ojczyzna i Europa”

wszyscy nauczyciele

cały rok

6.

Poznanie wybranego kraju UE metodą projektu (Holandia, Włochy, Grecja)

wszyscy nauczyciele

cały rok

Praca z wychowankiem

Współpraca z rodzicami

1.

Organizowanie zebrań ogólnych dla rodziców i zajęć otwartych

Dyrektor / wychowawcy grup

cały rok

2.

Prezentowanie osiągnięć dzieci w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej przedszkola

wszyscy nauczyciele / dyrektor

cały rok

3.

Udział w organizowanych w przedszkolu uroczystościach przedszkolnych – pomoc w zorganizowaniu uroczystości, wycieczek, i podsumowaniu projektu

wszyscy nauczyciele

cały rok

4.

Zachęcanie rodziców do uczestniczenia wraz z dziećmi w świętach narodowych -11 listopada - organizowane przez UM w Czchowie oraz – 3Maja- patriotyczna uroczystość przedszkolna

wszyscy nauczyciele

cały rok


II. Tworzenie warunków pozwalających rozwijać ekspresję muzyczną i taneczną poprzez stosowanie aktywnych metod.

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy realizacji

1.

Tworzenie bazy materialnej i warunków organizacyjnych do przeprowadzenia zajęć muzycznych

wszyscy nauczyciele

cały rok

2.

Opracowanie i gromadzenie biografii znanych kompozytorów oraz płyt i kaset

5, 6 latki

cały rok

3.

Wykonanie gazetki związanej z realizowaną tematyką

wszyscy nauczyciele

cały rok

4.

Uczestniczenie w warsztatach tanecznych

wszyscy nauczyciele

cały rok

5.

Rada szkoleniowa „Wpływ muzyki na rozwój dziecka”

Renata Lis

marzec


Praca z wychowankiem

1.

Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego i piosenek ludowych

wszyscy nauczyciele

cały rok

2.

Nauka wybranego tańca narodowego oraz tańca kraju UE

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Wysłuchanie koncertu muzyki poważnej w wykonaniu absolwenta AM a wykładowcy w szkole muzycznej w Domosławicach

Danuta Wiśniewska

grudzień

4.

Słuchanie płyt z wybranymi utworami muzyki poważnej

wszyscy nauczyciele

cały rok

5.

Wykonanie albumów i gazetek o twórczości znanych kompozytorów (Chopin, Mozart, Bethoven)

5, 6 latki

cały rok

6.

Zorganizowanie i udział w konkursie pod hasłem „Śmieszny i oryginalny instrument muzyczny”

p. Urszula Bukowiec

cały rok


Współpraca z rodzicami

1.

Pomoc rodziców w zorganizowaniu konkursu o instrumentach

chętni rodzice

listopad

2.

Zachęcanie do korzystania z rozmów i konsultacji indywidualnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Zapoznanie rodziców z „Programem wstępnej adaptacji”

nauczyciele 3,4 latków

sierpień

4.

Udział rodziców w przygotowaniu uroczystego otwarcia nowego ogrodu przedszkolnego finansowanego w ramach projektu z UE oraz pikniku rodzinnego

wszyscy nauczyciele

październik

maj

5.

Współpraca z instytucjami użytku publicznego

wszyscy nauczyciele

cały rok

Plan pracy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

w dniu 30.08.2012 uchwałą Nr 15/2011/12

2019  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.