Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

Zasady rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Tymowej na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 do Publicznego Przedszkola w Tymowej odbywa się w dniach od 04 marca do 31 marca 2013 r.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo
(o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

 I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do

szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkól do innych (Dz.U. Nr 26 poz. 232)

 W pierwszej kolejności przyjmowane są: 

 • dzieci pięcioletnie,

 • dzieci matek i ojców samotnie wychowujących,

 • dzieci matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

 • dzieci ze wskazaniami z PPP,

 • dzieci obojga rodziców pracujących,

 • dzieci, które uczęsczały do przedszkola,

 • dzieci z rodzin wielodzietnych,

 • dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak inne,

 • dzieci poniżej trzech lat, gdy rodzice pracują,

 • dzeci zamiszkałe poza obwodem przedszkola, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami 

Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza miejsc organizacynych przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.

W sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc organizacyjnych o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora.

W sklad komisji wchodzą:

 • dyrektor przedszkola jako przewodniczący,

 • 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej

 • 2 przedstawicieli Rady Rodziców.

  Lista dzieci przyjętych ukaże się na tablicy ogłoszeń w dniu 04.04.2013r.

  II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w ubiegłym roku

  Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. Deklarację można pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do przedszkola.

 1. POBIERZ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI

 2. POBIERZ KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

2019  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.