Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.

Roczny Plan Pracy

Publicznego Przedszkola w Tymowej

na rok szkolny 2017/2018

 

Polska Moja Ojczyzna

Zadania:

I. Tworzymy obraz Polski widzianej oczami małych Polaków

II. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych, obcowanie z dźwiękiem i rytmem

 

Cele:

Cele szczegółowe:

 Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wzbogacanie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje w szczególności baśnie i legendy z różnych regionów Polski

Dyrektor

cały rok

2.

Zorganizowanie kącików związanych z przyjętym kierunkiem pracy

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Redagowanie kącika dla rodziców

U. Bukowiec

cały rok

4.

Rady szkoleniowe „Kształtowanie postaw patriotycznych w wieku przedszkolnym”, „Wpływ muzyki na rozwój dziecka”

R. Lis

M. Kozdrój

październik

luty/marzec

5.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego

wszyscy nauczyciele

cały rok

6.

Poszukiwanie nowych form i metod pracy przybliżających zagadnienie z zakresu patriotyzmu i muzyki

wszyscy nauczyciele

cały rok

7.

Wzajemna pomoc koleżeńska – wymiana pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, scenariuszy zajęć.

wszyscy nauczyciele

cały rok

 Praca z wychowankiem

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Zorganizowanie kącika związanego z przyjętym kierunkiem pracy oraz pamiątek przywiezionych z wakacji

wszyscy nauczyciele

wrzesień

2.

Zapoznanie z własną miejscowością, miejscami charakterystycznymi, instytucjami lokalnymi – organizowanie spacerów i wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Poznanie baśni, legend związanych z powstaniem miejscowości, stolicy, państwa

wszyscy nauczyciele

cały rok

4.

Nauka wybranych wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej, zapoznanie z krokami tańców ludowych: krakowiak, polonez, oberek

wszyscy nauczyciele

cały rok

5.

Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moja Ojczyzna”

wszyscy nauczyciele

kwiecień

6.

Poznanie kultury i tradycji Polski, uczestniczenie w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami (Andrzejki, Boże Narodzenie, Mikołajki, Wielkanoc, Powitanie wiosny)

wszyscy nauczyciele

na bieżąco

7.

Słuchanie utworów muzyki klasycznej z cyklu „Cztery pory roku”

wszyscy nauczyciele

cały rok

8.

Popularyzacja życia i twórczości wybranych kompozytorów polskich

wszyscy nauczyciele

cały rok

9.

Zapewnienie dzieciom różnorodnych metod twórczego obcowania z muzyką, sprzyjających odczuwaniu radości z podjętych działań i osiągniętych sukcesów

wszyscy nauczyciele

cały rok

10.

Zorganizowanie konkursu piosenki przedszkolnej „Przedszkolne talenty”

wszyscy nauczyciele

marzec/kwiecień

 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Zorganizowanie zebrania ogólnego dla rodziców dla rodziców oraz zebrań grupowych, zajęć otwartych oraz umieszczanie informacji dla rodziców

Dyrektor, wychowawcy grup

sierpień, w miarę potrzeb

2.

Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek

Dyrektor, wychowawcy

cały rok

3.

Kontynuowanie współpracy z instytucjami użytku publicznego

wszyscy nauczyciele

cały rok

4.

Udział w IV edycji „Rodzinne kolędowanie”

wszyscy nauczyciele

cały rok

5.

Angażowanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, „Zakrętki dla Basi”, „Zbiórka makulatury”

wszyscy nauczyciele

cały rok

6.

Zachęcanie rodziców do wymiany informacji o dziecku i wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów wychowawczych

wychowawcy

cały rok

7.

Objęcie opieka specjalistyczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

dyrektor

cały rok

8.

Tanecznym korowodem” zorganizowanie balu karnawałowego

wszyscy nauczyciele

styczeń/luty

9.

IV edycja konkursu międzyprzedszkolnego „Lato wierszem malowane”

wszyscy nauczyciele

wrzesień/październik

Zatwierdzono do realizacji plan pracy opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznej Uchwała Nr 1/2017/2018

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Tymowej z dnia 29.08.2017r.