Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Tymowej

na rok szkolny 2016/2017

Kolorowy świat przedszkolaka w ruchu i plastyce”

Zadania:

  1. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej z uwzględnieniem różnorodnych form ekspresji.

  2. Rozbudzanie uzdolnień plastycznych.

Cele:

Cele szczegółowe:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej z uwzględnieniem różnorodnych form ekspresji.

 Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy.

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej oraz kącików książki w salach o pozycje literatury pedagogicznej i dziecięcej dotyczące tematyki związanej z ruchem

Dyrektor

Cały rok

2.

Opracowywanie, gromadzenie i dzielenie się scenariuszami zajęć z zakresu sprawności fizycznej z wykorzystaniem metod aktywnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Wpływ ruchu na rozwój dzieci”

R. Lis

Listopad

4.

W miarę możliwości zakup pomocy do ćwiczeń gimnastycznych

Dyrektor

Cały rok

5.

Opracowanie programu adaptacyjnego pod nazwą „Będę przedszkolakiem”

M. Kozdrój

R. Lis

wrzesień

Praca z wychowankiem

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi różnorodnych metod, form i środków dydaktycznych do stymulowania aktywności ruchowej dzieci i zdobywania nowych doświadczeń w zakresie twórczości ruchowej:

- edukacja kinezjologiczna;

- ruch rozwijający Weroniki Sherborne;

- pedagogika zabawy;

- idea C. Orffa, Labana;

- aktywne słuchanie muzyki Bati Straus.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci poprzez:

- zorganizowanie kącików sportowych w każdej sali;

- zgromadzenie przyborów sportowych w sali w wyznaczonym miejscu (zaakcentowanych planszami o tematyce sportowej);

- samodzielne wykonywanie i stosowanie atrakcyjnych pomocy i rekwizytów do zabaw i zajęć.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Systematyczne organizowanie pobytu na świeżym powietrzu, w tym spacerów, wycieczek, pobytu w ogrodzie przedszkolnym w połączeniu z aktywnością ruchowa dzieci stymulowaną atrakcyjnymi przyborami oraz organizowana z wykorzystaniem różnorodnych metod i form.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i wpływu aktywności ruchowej na zdrowie poprzez prezentowanie utworów z literatury dziecięcej o tej tematyce: naukę wierszy, inscenizację utworów, opowiadanie, czytanie bajek.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Zorganizowanie spotkań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej dla dzieci: z pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem, rehabilitantem, nauczycielem WF – u na terenie przedszkola.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Aerobik w przedszkolu” – ruch przy muzyce.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

7.

Udział w II Spartakiadzie Sportowej promującej aktywność ruchowa i zachęcającej do zdrowej rywalizacji sportowej.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8.

Powitanie wiosny na sportowo” – zorganizowanie uroczystości z okazji nadejścia wiosny

Wszyscy nauczyciele

Marzec

9.

Kontynuacja innowacji pedagogicznej „Dziecięce wariacje w kuchni”

U. Bukowiec

D. Wiśniewska

Październik - ma

Rozbudzanie uzdolnień plastycznych

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy.

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Poszukiwanie nowych ciekawych metod i form pracy z dziećmi rozwijających umiejętności plastyczne.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Wzajemna pomoc koleżeńska – wymiana pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Uczestniczenie w różnych dostępnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności w doskonaleniu wewnętrznym.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Wyeksponowanie kącików plastycznych w salach

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje z zakresu wychowania plastycznego

Dyrektor

Cały rok

6.

Zakupienie przyborów do prowadzenia zajęć plastycznych

Wychowawcy grup

Cały rok

 

Praca z wychowankiem

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wspólna dbałość o estetyczny wygląd sal i innych pomieszczeń przedszkola.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Zapoznanie dzieci z twórczością malarzy polskich i zagranicznych.

Wychowawcy grup 5 i 6 latków

Cały rok

3.

Zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Wykonywanie prac plastycznych inspirowanych poznanymi obrazami

Wychowawcy grup 5 i 6 latków

Cały rok

5.

Organizowanie spotkań dla dzieci z ludźmi sztuki

Dyrektor

Cały rok

6.

Organizowanie wyjazdów do galerii MOSiR

D. Wiśniewska

Cały rok

7.

Udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych w przedszkolu i po za nim

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8.

Tworzenie galerii prac plastycznych przedszkolaków

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9.

Ruch to zdrowie” – zorganizowanie konkursu plastycznego na plakat o tematyce promującej aktywne spędzanie czasu przez dzieci kierowanego do dzieci wraz z rodzicami

M. Kozdrój

Marzec/kwiecień

10.

Przedszkolny festiwal piosenki pod hasłem „Zdrowym być i więcej nic” – zorganizowanie konkursu na najładniejszą piosenkę przedszkolną o tematyce zdrowotnej (podczas Pikniku Rodzinnego).

Wszyscy nauczyciele

Maj/czerwiec

11.

- czytanie dzieciom codziennie w porze odpoczynku, po obiedzie;

- raz w miesiącu zapraszanie do przedszkola znanych osób do czytania książek dla dzieci;

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu wybranych przez siebie bajek ;

- raz w miesiącu wypożyczanie książek w bibliotece przez dzieci 6 letnie oraz indywidualnie

Pod koniec roku podsumowanie akcji czytelniczej przedszkolaków

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

12.

Zorganizowanie kółka plastycznego „W świecie kolorów”

D. Wiśniewska

Październik - maj

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych, zajęć otwartych

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

2.

Pozyskiwanie rodziców do współpracy – praca na rzecz przedszkola, kontakty indywidualne z rodzicami

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

3.

Aktualizacje kącików dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Kontynuowanie współpracy z instytucjami użytku publicznego: biblioteka, OSP, Ośrodek zdrowia, MOKSiR

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Udział rodziców w konkursie plastycznym „Ruch to zdrowie” oraz fotograficznym „Aktywnie spędzone wakacje”

U. Bukowiec

Cały rok

6.

Przygotowanie i udział w Pikniku Rodzinnym pod hasłem „Muzyczno – ruchowe talenty rodzinne”

Wszyscy nauczyciele

Maj/czerwiec

7.

Udział w III edycji „Rodzinne kolędowanie”

Wszyscy nauczyciele

Styczeń

8.

III edycja międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Jesień wierszem malowana”

Wszyscy nauczyciele

Październik

9.

Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

10.

Współpraca z ZS w Tymowej – korzystanie z hali sportowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

11.

Góra grosza” – wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

12.

Zapraszanie teatrzyków z przedstawieniami dla dzieci w przedszkolu

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

13.

Zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnej Basi oraz zbiórka makulatury

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Koncepcja pozytywnie zaopiniowana Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr4/2016/2017 z dnia 29.08.2016r.