Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.

KONCEPCJA PRACY Publicznego Przedszkola w Tymowej Rok 2014/2015/Roczny plan pracy/ „Przedszkolak twórcą i poprawnym mówcą".

Zadania:
1. Poszerzenie działań skierowanych na rozwój mowy.
2. Stwarzanie warunków do podejmowania różnorodnych działań plastycznych.
Cele:
1. Tworzenie warunków do stymulowania mowy dzieci.
2. Rozwijanie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe:
Doskonalenie artykulacyjne narządów mowy oraz słuchu fonematycznego.
Umożliwianie dzieciom własnych uczuć, przeżyć, spostrzeżeń poprzez rozwój mowy.
Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i wartościowych rozwiązań.
Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
Kształcenie wyobraźni twórczego myślenia i doskonalenia małej motoryki.

Poszerzenie działań skierowanych na rozwój mowy

1. Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wzbogacenie bazy przedszkola w materiały potrzebne do realizacji w/w zadań.

nauczyciele, dyrektor

cały rok

2.

Wykorzystywanie utworów literatury dziecięcej w pracy nad poprawną wymową.

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Utworzenie banku ciekawych scenariuszy zajęć i zabaw logopedycznych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

4.

Uczestniczenie w ogólnodostępnych formach doskonalenia zawodowego nawiązujących do koncepcji pracy przedszkola /mowa/

wszyscy nauczyciele

cały rok

5.

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa „Kierowanie rozwojem mowy dziecka w wieku przedszkolnym”.

R. Lis

Październik 2014

6.

Opracowanie i realizacja programu własnego „Zabawy paluszkowe”.

Zabawy z literkami”

U. Bukowiec

R. Lis

D. Wiśniewska

Październik 2014

 2. Praca z wychowankiem

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Prowadzenie cyklicznych zabaw artykulacyjnych , ortofonicznych, oddechowych -

stwarzanie okazji do ćwiczeń rozwijających aparat mowy.

wszyscy nauczyciele

cały rok

2.

Udział w między przedszkolnym konkursie recytatorskim „Wiosna poezją malowana” /eliminacje na terenie przedszkoli/

Przekazanie informacji do innych przedszkoli -

W naszym przedszkolu – wychowawcy grup

marzec/kwiecień

2015

3.

Sprawy języczka” - zabawy z wierszem kształcące narządy mowy /poprawna wymowa/

wszyscy nauczyciele nauczyciele

cały rok

4.

Organizacja zajęć sprzyjających obcowaniu z literaturą, dramą, teatrem, jako inspiracją do rozwoju ekspresji werbalnej.

nauczyciele

cały rok

5.

Przygotowanie teatrzyku jesiennego i wiosennego „Pory roku”

p. Danuta Wiśniewska

p. Renata Lis

kwiecień/maj 2015

listopad/grudzień

2014

Stwarzanie warunków do podejmowania różnorodnych działań plastycznych

  1. Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi, rozwijających umiejętności plastyczne.

wszyscy nauczyciele

cały rok

2.

Wzajemna pomoc koleżeńska – wsparta na pomocy dydaktycznej, scenariuszach zajęć.

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Zakupienie przyborów do prowadzenia prac plastycznych.

p. Danuta Wiśniewska

wrzesień 2014

4.

Rada Szkoleniowa „Techniki plastyczne a sprawność manualna”.

p. M. Kozdrój

Luty 2015

5.

Uczestniczenie w ogólnodostępnych formach doskonalenia zawodowego nawiązujących do koncepcji pracy przedszkola /plastyka/

wszyscy nauczyciele

cały rok

 2. Praca z wychowankiem

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wspólna dbałość o estetyczny wygląd sali i innych pomieszczeń przedszkola.

nauczyciele, dyrektor

cały rok

2.

Plener malarski – zajęcia w różnych środowiskach przyrodniczych /ogród, łąka, park, las.../

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Zorganizowanie konkursu „Ja - przedszkolak”.

dyrektor

wrzesień 2014

4.

Wyjazd na wystawę malarską lub zorganizowanie spotkania z rodzimym artystą

dyrektor

listopad 2014

5.

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

wszyscy nauczyciele

cały rok

6.

Jesienny bukiet” - konkurs między grupowy

wychowawcy

Październik 2014

7.

Konkurs „Strój na powitanie wiosny”

p. Magdalena Kozdrój

marzec 2015

 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Organizowanie zebrań ogólnych, grupowych i zajęć otwartych.

dyrektor, nauczyciele,

cały rok

2.

Pozyskiwanie rodziców do współpracy, praca na rzecz przedszkola, czytamy bajki, spotkanie z utalentowanymi rodzicami.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

3.

Umieszczenie w kąciku dla rodziców artykułów na temat rozwoju mowy, wad wymowy, ćwiczeń logopedycznych.

p. D. Wiśniewska

listopad 2014

4.

Zorganizowanie spotkania logopedy z rodzicami „Sprawny aparat mowy warunkiem prawidłowej wymowy”.

dyrektor

listopad 2014

5.

Kontynuowanie współpracy z Instytucjami Użytku Publicznego.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

6.

Kontakty indywidualnie z rodzicami na tematy dotyczące funkcjonowanie dzieci w przedszkolu.

wychowawcy

cały rok

harmonogram konsultacji

7.

Współudział rodziców w konkursie plastycznym „Kartka świąteczna”.

p. U. Bukowiec

grudzień 2014

8.

Wieczór wigilijny” - udział rodziców w kolędowaniu.

dyrektor, nauczyciele, rodzice

grudzień 2014

9.

Wyjazd do teatru, kina.

Dyrektor

nauczyciele

listopad 2014

cały rok

10.

Wycieczka plenerowa./do uzgodnienia z rodzicami/

dyrektor

maj/czerwiec 2015

 

11.

Zorganizowanie finału konkursu między przedszkolnego „Wiosna poezją malowana”

Dyrektor, rodzice, nauczyciele

 

12.

Prezentacja przygotowanych teatrzyków dla absolwentów przedszkola w ZS w Tymowej

p. Danuta Wiśniewska

p. Renata Lis

kwiecień/maj 2015

grudzień 2014

13.

Organizacja uroczystości, imprez z udziałem rodziców

Dyrektor, Rada Rodziców, nauczyciele

Wg harmonogramu imprez, uroczystości

Pozytywnie zaopiniowany  na Radzie  Pedagogicznej Uchwałą nr 2/2014/2015 w dniu 25.08.2014r.

 

 _____________________________________________________________________________